Erasmus+ projektipartnerid Võru Kreutzwadi Koolis

14.-18. oktoobrini võõrustas Võru Kreutzwaldi Kool rahvusvahelise projekti „From Europe 1010 BC to Europe 2020 PC“ raames projektipartnereid Soomest, Poolast, Sloveeniast ja Itaaliast.Tegemist on kolmeaastase projektiga, mille põhieesmärgiks on toetada ja aidata nii õpetajaid kui ka õpilasi digitaalsete õpivahendite kasutusele võtmisel ja eesmärgipärasel rakendamisel.Projekt on suunatud esimese ja teise kooliastme õpilastele ning õpetajatele.